Kierownik Budowy – Data Center

Twój zakres obowiązków • Nadzór i koordynacja prac budowlanych, • Kontrola jakości, terminowości i zgodności prac z dokumentacją techniczną • Zamawianie materiałów, • Zarządzanie pracą zespołu pracowników i podwykonawców, • Nadzór i ewidencjonowanie materiałów i narzędzi na budowie, • Prowadzenie dokumentacji realizowanych projektów i bieżące raportowanie, • Przygotowywanie dokumentacji powykonawczej. Nasze wymagania • Wykształcenie wyższe…