Inżynier budowy – Data Center

Inżynier budowy – Data Center Twój zakres obowiązków Bieżący nadzór nad jakością i postępem wykonywanych robót budowlanych oraz Analiza zgodności z harmonogramem Nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących na terenie budowy zasad BHP Nadzór nad terminową realizacją robót, analiza zgodności z harmonogramem Raportowanie w zakresie stopnia zaawansowania robót Koordynowanie dostaw urządzeń i materiałów oraz ich kontrola pod…